S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Å G E R Ö D ....1875. 01. 01 - 1879. 01. 31 ( Period 1 )

K Å G E R Ö D ....1886. 09. 18 - 1994. 03. 25 ( Period 2 )

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

När Poststationen öppnade i januari 1875 blev Kyrkoherden F. Th. Gustafsson föreståndare.

Kågeröds innevånare fick sin post via Gångpost-Lantbrevbäring från Tågarp och Röstånga.

Vid järnvägens tillkomst 1886 öppnades åter igen en Poststation i järnvägsstationen.

I mars 1994 stängde Postkontoret och det blev Post i Butik och är så än i dag.

Tidtabell från 1875.

Tidtabell från 1876.