K Å G E R Ö D    P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14 känd mellan 1886 - 1924.

( Stämpeln finns även i grön och violett färg )


Normalstämpel 59b.


Normalstämpel 60c. B


Normalstämpel 61c. K1


Några olika typer av lantbrevbärar stämplar.

Åter till första sidan.