S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö J S M Ö L L A .. 08.04.1907 - 31. 08. 1949

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Poststationen Höjsmölla öppnades i samband med Järnvägsstationen tillkomst 1907.

Banvakten Anders Andersson fick även ta hand om postgöromålen för Höjsmölla.

Höjsmöllas järnvägsstation.

Webbsidan uppdaterad 28-02-2015

Åter till första sidan.