H Ö J S M Ö L L A   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 33.


Normalstämpel 59b.

Stempelistan

H Ö J S M Ö L L A   R E K E T I K E T T

Typ. 3.2

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.