S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö G A N Ä S....1853. 07. 01 - 1969. 11. 30

Poststämplar     Reketikett    Vykort    Till första sidan

 

Överjägmästare Sjökrona vid Höganäs Stenkolsverk väkte 1852 frågan om ett postkontor i Höganäs.

Efter diverse skrift växling med poststyrelsen så skulle ett postkontor öppnas den 1 Juli 1853.

Posten skulle transporteras till Helsingborg.

Förste postmästaren var Göran Magnus Grönfors ( 1853 - 1875 )

Därefter kom Claes Victor Hammarqvist ( 1875 - 1905 )

Johan Rudolf Bergström ( 1905 - 1915 m.fl

Tillbaka till Skånes Postanstalter