H Ö G A N Ä S

O L I K A    P O S T S T Ä M P L A R    O C H    S T Ä M P E L T Y P E R

Normalstämpel 7    Normalstämpel 10    Normalstämpel 16    Normalstämpel 14    Normalstämpel 21.

Normalstämpel 33    Normalstämpel 58    Normalstämpel 59     Normalstämpel 60.

Postombud.

Nst.10 Typ 2 (vågformad överkant)

Åter till första sidan.