R Ö G L E     P O S T S T A T I O N

Öppnade den  09.01.1885 - 27.05.1967.

V Ä L I N G E var Postort innan namnet Rögle tillkom

Posten var inrymd i Rögle Järnvägsstation.

Och på sidan om Rögle Järnvägsstation ser man vilka personer som också hade hand om postgöromålen.

Förste föreståndaren var Anders Johan Tvetman  1885 - 1904

Sedan tog Johan Rickard  Sandahl över från 1904 - 1913

Nils Ohlsson Pihl  var näste föreståndaren 1914 - 1927

Nils Bernhard Jönsson  från 1 Juni 1928 - 1941

H. I. E. Granath  1 Februari 1941 - 1946

Tage Ernfrid Mårtensson 1946 - 1950

Axel Herman Lindberg 1950 - 1961

Bertil Verner Steineck 1961v - 1967

Efter stängningen av Rögle Poststation blev det Lantbrevbäring från Ängelholm.

RÖGLE har använt 5 olika stämpeltyper. Nedan ser du vilka typer det är.

Nst. 14                 Nst. 58q                 Nst.59c.A

Här syns vilka poststämplar som varit i bruk samt tidsperioderna för stämplarna.

År 1940 så fick Rögle sin första Lantbrevbärare som körde runt i småbyarna.

Postbiträde/Lantbrevbärare.

Nils Granberg

Född 1909 i Allerums församling. Anställd av SJ i Rögle 1948.  Tjänstgjort som lantbrevbärare sedan 1940.

Lantbrevbärarlinjen gick via Tånga-Viaköp-Välinge. Servicen blev nu bättre i småbyarna runt Rögle.

Lantbrevbäraren Nils Granberg avtackas den 1-7-1971

Efter nerläggningen av Rögle blev det en Lantbrevbärare Lbb.6   1967 - 1971


Därefter Lbb.4 1971- från Ängelholm som tog över,och så är det även i dag.


Kvitton stämplade av LANTBREVBÄRAREN Rögle Linje 1 i rektangelformat.

Finns med avtryck i svart och lila färg

(Kända från 22.01.1958 - 01.07.1963)

Signaturen NG står för Nils Granberg


Nedan ser du ett urval av Rögle stämplar på olika typer av försändelser.

Postanvisning från 1888.


Paketadresskort poststämplat 1917.


(Håll muspekaren över bilden och baksidan syns.)

Postförskottsförsändelse som eftersänts och även gått i retur

(Ej utlöst inom föreskriven tid)

Inlämningsbevis för assurerad försändelse.


Abonnemangskvitto  för Engelholms Tidning 1930.


Postanstalten 1014 N på Militärbrev som är från Poststationen Rögle.

Känd mellan 1940 - 1944

Denna typen av poststämplar användes under andra världskriget.


Kortbrev


Lokalbrev med nst.14


PS. Kort med Nst. 58q Johanneshus en gård ca. 4 km från Rögle Posten.


Brev med nst.14


Rekbrev.


Brev sänt till Spanien.


Banderoll för utgivarkorsband.

Firmastämpeln P.Willmers Rögle. Läs mer här.

Willmers var tydligen medlem i Engelholms sport och velocipedklubb.

Och skickade antagligen en tidning där han blivit omnämnd.

 

Brevkort Poststämplat i Rögle 17.6.1930


Radiolicens poststämplat i Rögle - se fler här


Kronodebetsedel från 1920.

Webbsidan uppdaterad: 2021-10-01

Till första sidan