R Ö G L E   M I N   H E M B Y G D

Peter Villmers var lantbrukare från Välinge.

Men postadressen är Rögle enligt firmastämpeln på brevet.

Utgifarkorsbansd med P. Willmers firmastämpel

 

På bilden syns utdrag ur Rögle Gårds bokföring på P. Willmers som köpt tegel.

 

Här en faktura från Peter Willmers år 1903

Som sålt 100 Kg Vagnssmörja till Rögle Gård för totalt 23 kronor.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2020-06-22