R Ö G L E

Lanthandeln.

Per Alfred Andersson och Axel Lundin

Den första Lanthandlaren var Per Alfred Andersson som byggde huset någon gång på 1920 talet.

(Till höger på bilden nedan)

Det är Per Alfred Andersson med fru Anna Andersson samt dottern Greta Andersson som syns på bilden nedan.

Per Alfreds Lanthandel togs sedermera över av deras son Gunnar.

Ca. 1947 köpte Åke Persson Lanthandeln, han köpte även upp Hilma Perssons affär och gjorde denna till en filial.

(Tack till Maria Svensson och hennes farmor som lämnat nya uppgifter på Lanthandel)

 

Huset till höger på bilden blev sedan Lanthandlare Axel Lundins (ca.1950/51 - 1970).

Bilden tagen ca.1925

En väggalmanacka från 1960 som Axel Lundin gav ut.

Åter till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2020-06-21