R Ö G L E

Lanthandeln.

På Rögles storhetstid 1900 - 1970 fanns det även lanthandel.

Första lanthandeln var Hilma Persson (ca. 1900 - 1950)

som bl.a gav ut vykort från byarna runt Rögle.

(Förlag:Hilma Persson Rögle)

 

Hilma Perssons Lanthandel ca.1915

Här kan du se var lanthandeln låg i Rögle By.

Firmabrev med Nst. 58q

Firmabrev med Nst. 14


En sida ur Huvudboken för Rögle Gårds bokhållare.

Här syns lite om vad Hilma köpte från Godset på Rögle

 

Faktura från Hilma Persson till Rögle Gård år 1906

Webbsidan uppdaterad 2020-06-15

Åter till första sidan