M A S K I N S T Ä M P E L

Lund

MSK 203  

* LBR *  Typ.1a

Typ 1a = MED fm/em efter klockslaget.

Känd mellan: 09.12.1926 - 07.12.1931


Typ 1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

Känd mellan: 24.12.1926 - 07.12.1931

Åter till första sidan