J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingb. - Hessleh.

Normalstämpel typ. 14

 

Brefkort med Nst. 14 postad på sträckan Helsingborg-Hessleholm 1898.

Se även stämpeln Nst.16 för samma linje här

Åter till första sidan