J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingb. - Hessleh.

Normalstämpel typ.16

I bruk mellan  1882 - 1885

Helsingborg-Hessleholm HHJ, 1875

 

Åter till första sidan