J Ä R N V Ä G S P O S T

   Typ. 2

H. E. J.

1877 - 1888

Helsingborg - Eslöfs Järnväg.

Brefkort som stämplats på järnvägslinjen ovan. År 1887.

Den var igång redan 1868.   Men ett uppehåll gjordes fram till 1877.

Åter till första sidan