J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 2

H. E. B.

År 1868

Helsingborg - Eslöfs Banan.

Se även på denna webbsidan

Även denna poststämpeln från H E B är sällsynt.

På denna webbplatsen kan man läsa mer om denna järnvägslinjen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5%C3%A5banan

Åter till första sidan