N E D E R L Ä N D S K A    A N T I L L E N

Nederländska Antillens Flagga

Den första serien visade porträttet av kung Vilhelm III. Då var de sex öar som äventyrat karibiska öarna kolonier i Holland

(Curaçao, Aruba, Bonaire, St Maarten, Saba och St Eustatius) känd under namnet "Kolonie Curaçao" (Colony Curaçao).
De första frimärkena i Nederländska Antillerna, under detta namn, var en jubileums serier som utfärdats 1949 den 26 juli.
En av dessa stämplar visade ett porträtt av Alonso de Ojeda, minne 450-årsjubileum av upptäckten av Curaçao.

Brev med Elenor Roosvelt ( 1884-1962)

Serien utgiven 11.10.1984.

Värde på brev ca. 2: Euro.

Åter till första sidan.