B R U N E I

Bruneis flagga

Den tidigare kända användningen av ett frimärke i Brunei är en Brooketon poststämpel av den 24 april 1894:

Detta är en Sarawak stämpel som används vid ett litet postkontor som bildades någon gång under 1893

för kol-gruvsamhälle på Rajah Brooke s kolgruvans på Brooketon (Muara).

De Post kontor som drivs av Sawarak regeringen driver en posttur till och från Kuching till början av 1907,

och kopior av Sawarak märken, med Brooketon stämplar är kända över hela denna period.

Åter till första sidan.