V I T R Y S S L A N D

Vitryssland flagga

Vitryssland har tidigare tillhört Sovjet.

1991 blev Vitryssland egen republick och fick egna frimärken 1992.

(Brevet skickat av Katia Drobysh-Matlaeva i Gomel-Vitryssland)

30 juni 2003 utkom två frimärken (270/ 740 rubel) med sällsynta arter av blommor från Vitryssland.

Åter till första sidan.