B A N G L A D E S H

Bangladesh flagga

Ett Postkontor i Bangladesh

Bangladesh Posten är en avdelning inom Bangladesh ministeriet för post och telekommunikation .

Detta ämbete är en av de viktiga ministerier för regeringen i Folkrepubliken Bangladesh .

Ministeriet för post och telekommunikation är primärt ansvarig för att tillhandahålla post-och telekommunikationstjänster i landet.

Detta ämbete handlar om politiken för sina två anslutna avdelningar.

Bangladesh Posten är dedikerade till att erbjuda ett brett utbud av postprodukter och offentliga tjänster.

Det är den främsta nationella posten kommunikationstjänst som håller ihop postgången.

Bangladesh Post har åtagit sig att tillhandahålla en snabb,

tillförlitlig och regelbunden service till människor i alla samhällsskikt till en rimlig kostnad.

Poststämplat 1985

Åter till första sidan.