T I D T A B E L L E R

V Ä S T E R G Ö T L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

Tidtabell på  Diligenspost linje 2 maj 1864

Vägens längd. 3,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 917 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på  en Betingar och Gästgivare skjuts från 1 februari 1866.

Vägens längd. 8,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 542 + 1270 mil
Utbetald skjutslega för år 1865. 1560,84:-
Utbetalt traktamente för Postiljonerna år 1865 627:-
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på  en Betingar och Gästgivare skjuts från 3 februari 1866.

Vägens längd. 12,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 832 + 481 mil
Utbetald skjutslega för år 1865. 1166,19:-
Utbetalt traktamente för Postiljonerna år 1865 319.50:-
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och Gästgiveri skjuts från 11 januari 1866

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya tider

Vägens längd. Okänt mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  Okänt
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1863 (avser fram och åter) Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och Gästgiveri skjuts från 1 januari 1863

Vägens längd. 6,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863 (avser fram och åter) 143 + 1209  mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Hemmans skjuts från 1 december 1866.

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867  och 1 december med nya tider.

Vägens längd. 3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 på sommaren och 2 på vintern
Vanligen använt hästantal 1
Utbetald skjutslega för år 1866 296,40:kr
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 624 mil.

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på ny Gästgivare skjuts med start den 1 Juli 1863

Vägens längd. 5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1040 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad och Gästgivare skjuts från 1 februari 1866.

Vägens längd. 12,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Utbetald skjutslega för år 1865 1155,53:-
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 942 + 414 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på ny Diligenspost linje med start den 1 december 1863

Del av linjen mellan Finnerödja-Kristinehamn drogs in den 31 november 1866

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på ny Diligenpost linje med start den 1 November 1862

( Ny tidtabell från 9 Mars 1863 syns nederst )

Vägens längd. 10,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 7077 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på ny Diligenspost linje med start den 1 december 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på ny Diligenspost linje med start den 1 juni 1867

Ny tidtabel kom den 2 december 1867 med nya tider ock utökning på linjen.

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på ny Diligenspost linje med start den 1 November 1862

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen okänt

____________________________________________________________________________________________

Cirkulär notering på Diligenspost linje  Hjo - Sköfde från 31 oktober 1861

( Ny tidtabell kom från 1 Maj 1863 se nedersta bilden )

Vägens längd. 3,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 825 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och Gästgiveri skjuts från 11 januari 1866

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 och 1 december 1868 med nya tider

Vägens längd. 6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863 (avser fram och åter) 1877 mil
Utbetld skjutslega för år 1866 1704,93:- Kr

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på  Diligenspost linje 1 Juni 1867

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på  Diligenspost linje 12 december 1867

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på  Diligenspost linje 1 Januari 1863

Den 1 mars 1864 kom ny tidtabell på ändrade tider.

Ny tidtabell utkom den 11 maj 1867 med nya tider.

Vägens längd. 4,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 3549 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på  Diligenspost linje 1 Juli 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts och Gästgiveri skjuts från 2 januari 1863

Vägens längd. 9,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 923 + 1079 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts - Bemannad skjuts och Gästgivare skjuts från 21 februari 1866.

Vägens längd. 12,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Utbetald skjutslega för år 1865. 2128,75:-
Utbetalt traktamente för Postiljoner år 1865. 649,50:-
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 1359 + 1403 + 78 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts - Bemannad skjuts 15 februari 1866.

Vägens längd. 9,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Utbetald skjutslega för år 1865. 1564,51:-
Utbetalt traktamente för Postiljoner år 1865. 517,50:-
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 1359 + 1403 + 78 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för Diligenspost linje 12 december 1867.

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts och Gästgiveri skjuts från 2 januari 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts och Gästgiveri skjuts från 2 januari 1863

Linjen Mariestad-Töreboda fick ändrad  den 11 januari 1866 nu färdväg, nu Mariestad-Elgarås.

Se tidtabell längre upp.

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och Gästgiveri skjuts från 1 januari 1863

Linjen upphörde den 30 Juni 1865

Vägens längd. 4,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 92 + 766 summa 857 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och Gästgiveri skjuts från 1 januari 1863

Vägens längd. 4,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 884 + 33 + 591 summa 1508 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell för en  Hemmans skjuts och Betingad skjuts från 1 juli 1865

Ny tidtabell med nya tider kom den 1 december 1867

Vägens längd. 5,0 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 884 + 796 + 591 summa 1680 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på  Diligenspost linje 1  April 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på ny  Diligenspost linje 2 Juli 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på ny Diligenspost linje 1 Juli 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en hemmansskjuts från 1 november 1863

Vägens längd. 6,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 1275 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Hemmans skjuts från 1 Juni 1867

Ny tidtabell kom den 6 augusti 1867

Vägens längd. 3,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 465 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 499,28:- Kr

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en  Betingad skjuts från 25 septemner 1866

Fortskaffas mellan Torp och Borgsjön i förening med Östersund - Sundsvalls Diligensen

Vägens längd. 5,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 533mil
Utbetld skjutslega för år 1866 464,05:-

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 12 mars 1866

Ny tidtabell kom den 1 Juni 1867

Ny tidtabell kom den 11 januari 1868 undre bilden

Vägens längd. 0,8 mil och 1,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil   (avser fram och åter) 456 mil
Utbetald skjutslega 378,06:- Kr

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts för 1867

Ny tidtabell kom den 13  januari 1868 med nya tider och dagar

Vägens längd. 1,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 557 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 462,51:- kr

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på  Gästgivare skjuts för 1862

Vägens längd. 2,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 468 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 1 december 1866

Vägens längd. 5,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 82 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 82:-

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspost som startade den 4 Maj 1863, övre bilden.

Ny tidtabel från 1 februari 1866 en Diligenspostlinje samt en Kätrrpostlinje.

Vägens längd. 15,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2 på  sommaren och 1v på vintern.
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1638 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1
Utbetald skjutslega för år 1865. 6646,75:-
Utbetalt traktamente till Postiljoner år 1865. 1439,50:-

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts - Betingad skjuts - Gästgiveri skjuts från 1862

Ny tidtabelm kom den 1 februari 1866.

Vägens längd. 8,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Utbetald skjutslega för år 1865. 1088,65:-
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1676 mil  för dom tre olika skjutsarna

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på Diligenspost linje för Wenersborg - Wårgårda från 1864

Ny tidtabell kom 1 december 1865

Vägens längd. 10,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1865 (avser fram och åter) 8239 mil.
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1
Utbetald skjutslega för år 1865. 9908,19:-
Utbetalt traktamente till Postiljoner år 1865. 1358:-

____________________________________________________________________________________________

Cirkulär notering om en Betingad / Gästgiveri skjuts från 1 januari 1862 Ulricehamn - Falkenberg

Vägens längd. 12,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 801 + 528 mil
Antal körda mil för den betingade skjutsen var 801 mil och för gästgivare skjutsen 528 mil

____________________________________________________________________________________________

Webbsidan uppdaterad 2019-07-10

Åter till första sidan.