T I D T A B E L L E R

V Ä S T E R B O T T E N

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

Tidtabell på en Betingad skjuts från 17 Juli 1865

Skjutsen går enbart under sommar månaderna..

Ny tidtabell kom 1867 undre bilden

Vägens längd. 7,5 Kilometer
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 18624 (avser fram och åter) 59 mil

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgiveri skjuts från 2 Mars 1863

Vägens längd. 14,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 1462 mil

____________________________________________________________________________________________

Webbsidan uppdaterad 2019-07-10

Åter till första sidan.