T I D T A B E L L E R

U P P L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell på diligenslinje år 1862

Ny tidtabell från 16 februari 1866 och linjen har ändrats till en Betingad skjuts

Vägens längd. 4,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Utbetald skjutslega för år 1865. 1058,46:-
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 971 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspost linje från  20 september 1866

Ny tidtabell kom 1 december 1866 gällande vintertider

Ny tidtabel kom den 13 maj 1867 för en Hemmans skjuts och Betingad skjuts

Vägens längd. 1 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 104 + 209 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 261,00:- Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspost linje från september 1866

Ny tidtabell kom 1 december 1866 gällande vintertider

Ny tidtabel kom den 11 maj 1867 för en Betingad skjuts

Vägens längd. 1,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 314 mil.
Utbetald skjutslega för år 1866 313,50:- kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts / Betingad skjuts / Gästgivare skjuts från 14 augusti 1867

Vägens längd. 8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 741 + 52 + 39 mil.
Utbetald skjutslega för år 1866 407,81:- kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 18 April 1863

Vägens längd. 5,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 550 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinjen  1 Juni 1864

Ny tidtabell kom den 1 april 1865 med nya tider

Vägens längd. 1,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 403 mil
Linjen har förbindelse dels med Stockholm-Grisslehamn samt Stockholm-Gränstaposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinjen  från 15 November 1861

En ny tidtabell kom den 15 november 1863 då med nya tidsangivelser.

Vägens längd. 16,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4 gånger på vintern och 2på sommaren.
Vanligen använt hästantal 3 hästar på vintern och 2 på sommaren.
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 5216 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 5

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Diligenslinje från 15 Juli 1863

( Ny tidtabell kom den 1 mars 1864, se nedre bilden )

Vägens längd 12 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 gånger på vintern och 2 på sommaren
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 3088 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinjen  1 December 1861   ( Linjen drogs in den 1 januari 1862)

Vägens längd.  okänt mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal okänt
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 1 april 1865

Vägens längd. 4,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1014 mil
Befodras mellan Stockholm och Hall med Stockholm -Grisslehamns diligensen.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgivare skjuts från 1 Maj 1863

Vägens längd. 1,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 313 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Diligenspostlinje från 7 oktober 1867

Ny tidtabell kom den 1 november 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen
Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinje  för år 1862

Vägens längd. 7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 3 på vintern och 2 på sommaren
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1582 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen
1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinje  för år 1862

Den 21 April 1863 ändrades tiderna på Diligenslinjen, se nedersta bilden

Vägens längd. 10,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7 på vintern och 4 på sommaren
Vanligen använt hästantal 3 på vintern och 2 på sommaren
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 4021 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen
4

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinje  för år 1862

Den 13 Maj 1863 ändrades turen till 4 gånger i veckan

Ny ändring på tidtabellen kom  1 november 1864

Ny tidtabell kom den 1 december 1867 med utökning av linjen

Vägens längd. 0,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 105 mil
Går från Listlena gästgivaregård i förening med Uppsala - Enköpingsposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinje  för år 1862

Den 13 Maj 1863 ändrades  turen till 4 gånger i veckan

Ny tidtabell kom den 1 november 1864

Ny tidtabell kom den 1 december 1867 med utökning av linjen

Vägens längd. 4,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 182 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1 oktober 1865

Vägens längd. 7,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1865  (avser fram och åter) 189 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen
okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts från 10 augusti 1867

Vägens längd. 9,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1865  (avser fram och åter) 1924 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 1180,82:- kr
Utbetald postiljonslega för år 1866
468,00:- kr

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.