T I D T A B E L L E R

M E D E L P A D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källorna bör uppgivas

 

Tidtabell för en Betingad skjuts från 1 juli 1864

Det har tidigare varit en Hemmans skjuts som nu dragits in

Ny tidtabel kom den 24 september 1866 för en Diligenspostlinje

Vägens längd. 5,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1 till 2
Antalet körda mil under år 1864 för Hemmans skjutsen. 1134 mil
Antalet körda mil under år 1866 för Diligenspostlinjen. 2 714 mil.
Utbetald skjutslega för år 1866 på Diligenspostlinjen 2992,75:-
Utbetlt traktamente till Postiljonerna 1866 Diligenspost linjen 392,50:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspostlinje från 5 Juni 1865

Ny tidtabell kom den 24 september 1866.

Vägens längd. 18,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 15251 mil
Antal postiljoner  för turerna. 6
Utbetald skjutslega för år 1866 23921,39:-
Utbetlt traktamente till Postiljonerna år 1866. 2989,50:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 1 februari 1866

Ny tidtabell kom den 10 Juni 1867

Vägens längd. 5,2 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 533 mil
Utbetalt skjutslega för år 1865. 464,05:-

____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.