T I D T A B E L L E R

L A P P L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källor bör uppgivas

 

Tidtabell för ny Gästgiveri skjuts från 1 Juli 1863

Ny tidtabell kom den 1 oktober 1866 då för en Betingad skjuts

Vägens längd. 6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1 gång var 14:de dag.
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 312 mil
Utbetald skjutslega för år 1866. 249,60:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost linje år 1866

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Betingad skjuts från 1 oktober 1866

Vägens längd. 22,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 1924 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 1323,12:-

____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.