P O S T D I L I G E N S E R

Här en utförlig beskrivning om Postdiligens linjer och ersättningar mm.

Info från cirkulär år 1867

Webbsidan uppdaterad 27-07-2018

Åter till första sidan.