T I D T A B E L L E R

G O T L A N D.

Kommer från Postens cirkulär.

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas.

Tidtabell för Diligenspost linje från 1 juli 1867

KLINTEHAMN - VISBY

 

Vägens längd. 3,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867  (avser fram och åter) 175 mil
Utbetald skjutslega för ¨år 1867 119,29:- Kr

____________________________________________________________________________________________

Linjen var i gång från 1 juli - 16 oktober 1867

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Posthemmans skjuts och Betingad skjuts från 13 april 1868

Vägens längd. 7,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867  (avser fram och åter) 2490 mil
Utbetald Postiljons ersättning 129.00:- Kr
Utbetald skjutslega för ¨år 1867 1216,16:- Kr

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 13 april 1868

Går mellan Wisby - Othem i förening med Slite - Wisby posten.

Vägens längd. 2,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867  (avser fram och åter) 468 mil
Utbetald Postiljons ersättning 400,00:- Kr
Utbetald skjutslega för ¨år 1867 9:- Kr

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 13 april 1868

Vägens längd. 4,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867  (avser fram och åter) 884 mil
Utbetald Postiljons ersättning 700:- Kr
Utbetald skjutslega för ¨år 1867 4,50:- Kr

____________________________________________________________________________________________

Tidtabell på en Posthemmans skjuts och Betingad skjuts från 13 april 1868

Vägens längd. 5,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867  (avser fram och åter) 1118 mil
Utbetald Postiljons ersättning 895,92:- Kr
Utbetald skjutslega för ¨år 1867 4,50:- Kr

Webbsidan uppdaterad 2019-07-15

Åter till första sidan.