T I D T A B E L L E R

D A L S L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för Hemmans skjuts - Betingad skjuts - Gästgiveri skjuts från 1862

Ny tidtabell kom den 1 januari 1863

Vägens längd. 11,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 2366 mil för alla tre skjutsarna.
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Hemmans skjuts från 1862

Nya tidtabeller kom ut  1 november 1865 och 1 februari 1866

Vägens längd. 7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Utbetald skjutslega för år 1865  951,60:-
Utbetalt till Postiljoners dagstraktamente för år 1865 187,50:-
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 1456 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Gästgiveri skjuts från 1862

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.