T I D T A B E L L E R

B L E K I N G E

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för Gästgiveri skjuts från 1 augusti 1864

Ny tidtabell från 24 februari 1866 nu en Betingad skjuts.

Vägens längd. 1,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Utbetald skjutslega för år 1865 258,96
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 312 mil

_________________________________________________________________________

Tidtabell för Diligenspost linje med start den 2 April 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1

_________________________________________________________________________

Tidtabell för Diligens linjen  som startade 1 November 1862

Nedan en tabell på ändring av dagar och tider från 15 februari 1864

Vägens längd. 9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 gånger
Vanligen använt hästantal 3 på vintern och 2 på sommaren
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 2809 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_________________________________________________________________________

Tidtabell för Diligens linjen från 16 januari 1864

Vägens längd. 12,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 gånger
Vanligen använt hästantal 3 på vintern och 2 på sommaren
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 3963 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_________________________________________________________________________

Tidtabell för Diligens linjen från 30 maj 1865

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_________________________________________________________________________

Tidtabell för Diligens linjen från 1 juni 1865

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.