F Ö R E N A D E   B I L    A.B   M A L M Ö

Skyddsperforeringen har använts mellan 1922 - 1945

 

Åter till första sidan.