V O M B     T I D T A B E L L E R  och  P O S T S T A T I O N S    I N F O.

Postens cirkulär från 1876 om Poststationens öppnande.

_________________________________________________________________________

Womb hade postutväxling med Pkxp 12 samt Lund och Ystad.

________________________________________________________________________

Tidtabell på en gångpost linje från 1877

_________________________________________________________

Tidtabell på en Lantbrevbärings linje från 1898

________________________________________________________________________

Ett kontrakt för Poststations föreståndaren Nils Gottfrid Kristian Nilsson år 1885

Åter till första sidan.