W O M B - V O M B - V Å M B   P O S T S T Ä M P L A R

Här visas några olika stämplar med olika stavningar.

Normalstämpel  10

Stavat med dubbel W.

__________________________

Nst. 14

Stavat med enkelt V.

__________________________

Nst 58q

Stavat med Å i Våmb

Åter till första sidan.