V I N T R I E   V Y K O R T

Vykort på Vintrie Järnvägsstation från 1904

Åter till första sidan