V I N T R I E   B R E V F Ö S Ä N D E L S E R.

Här visas några olika brev från Vintrie.

Brev med normalstämpe typ.14

___________________________________________________________

Rekbrev stämplat sista dagen.

____________________________________________________________

Brev med LBB 1-Lantbrevbärings stämpel sista dagen.

Åter till första sidan.