W I K E N  - V I K E N   P O S T S T Ä M P L A R

Här visas några olika stämplar från Wiken

Normalstämpel   10

Nst. 16

( Denna stämpeltypen är svår att hitta)

Nst. 29

Nst. 59b. typ.1

Åter till första sidan.         Nästa sida.