S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V I D E R U P

Stämpelinformationen kommer från Skånes Makuleringsstämplar ©

Nst. 58v.

Nst.59b.

«  Tillbaka   -   Nästa sida  »