V E S T R A B Y   /  V Ä S T R A B Y    Stämpelförteckning och Järnvägs tidtabell.

Poststämplar enligt listan har använts på Post stationen.

En Järnvägs tidtabell från 1916

  «    Nästa sida  »