V E S T R A B Y   /  V Ä S T R A B Y    P O S T S T Ä M P L A R

 

Vestraby normalstämpel Typ.14

Enbart denna stämpeltypen har använts med stavningen med E i Postnamnet.

Normalstämpel typ. 58q. stämplat med Västraby  12.12. 12.   (variant med stor årtalssiffra.)

  «    Nästa sida  »