V E S T R A   N Ö B B E L Ö F  /  V Ä S T R A   N Ö B B E L Ö V     P O S T S T Ä M P L A R

 

Stämpelförteckning på Vestra Nöbbelöf Poststämplar.

Normalstämpel Typ. 14

 

Nst. 58p.

«    Nästa sida  »