V Ä S T R A    K L A G S T O R P    R E K E T I K E T T

Här har man stavat Vestra Klagstorp med E.

Det finns inga kända poststämplar med denna stavningen.

Åter till första sidan.