V Ä S T R A    K L A G S T O R P    P O S T S T Ä M P L A R

 

Normalstämpel Typ.33

Nst. 58p.

Åter till första sidan.