V E S T A N H Ö G  /  V Ä S T A N H Ö G      P O S T S T Ä M P L A R

 

Normalstämpel Typ.33

Enbart denna stämpeltypen har använts när Postorten stavades med E.

Nst. 58p.

Nst. 59b.

«    Nästa sida  »