S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö F V E S T A D      1875. 01 .01  -  1879. 01. 31

Vykort  - Poststämpel -     Skånes Postanstalter  - Till första sidan

Föreståndare var Johan Persson med en årslön på 200:-Kr.

Första verksamhetsåret såldes frimärken för 106,84:- kr.

Vilket inte var lönsamt.

Utan en lantbrevbäringslinje inrättades mellan Svenstorp - Söfestad - Ystad år 1879 - 1893.

2 gånger i veckan fram och åter gick lantbrevbäraren  turen på 2,5 mil.

Även här var det dålig lönsamhet så lantbrevbäringslinjen kortades ner till

Svenstorp - Söfestad a 1,5 mil och 1 gång i veckan.

Poststämplar från Söfestad är otroligt sällsynta, jag kan inte visa någon sådan.

Förmodligen blev den lilla postmängden från Söfestad stämplade antingen i

Svenstorp eller Ystad istället.

Men på listan nedan syns stämpelinformation som kommer från min handbok Skånes Makuleringsstämplar.

En normalstämpel typ. 16 har  använts.