S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R Y D E B Ä C K...1991 - 10 - 01 - 2002- 04 - 03

Poststämplar - Brev - Reketiket - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Hälsingborg 17 var postorten innan man övergick till Rydebäck.

I april 2002 stängdes posten Rydebäck. Det är numera Post i Butik.

 

Webbsidan uppdaterad:2016.10.05