S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R E F V I N G E B Y ...1905. 05. 06 - 1944. 01. 12

Poststämplar - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Stationsinspektor Per Olsson Högman tjänstgjorde i Refvingeby fram till 1 april 1913.

Posten fanns till i Järnvägsstationen.

I början på 1945 namnändrades Refvingeby till REVINGEBY( utan f i namnet)

Se även på poststationerna nedan.

REFVINGE. - REVINGEBY. - REFVINGEHED. - REVINGEHED.

Webbsidan uppdaterad: 2016.10.05