S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö V E D S K L O S T E R

B R E V  - F A K T U R A

Faktura från år 1901 till Gabriel Olsson Oregården (Välinge Kommun)

G.Olsson var även Godsägare till Rögle Gods.

Åter till första sidan