Ö S T R A B Y    P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16

I bruk mellan 1876 - 1889

______________________

Normalstämpel 14

I bruk mellan 1891 - 1980

______________________

Normalstämpel 59b.

I bruk mellan 1931 - 1980

____________________________________________________

Lantbrevbärings stämpel Lbb 1 Nst. 60

_______________________

Lantbrevbärings stämpel  Lbb 1 Kvadrat

Åter till första sidan.