S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   S A L L E R U P

T I D T A B E L L E R

 

_______________________________   Hörby - Östra Torp en Gångpost tidtabell från 1875   _______________________________

__________________________   Hörby - Önneköp en Tidtabell på en Lantbrevbärings linje år 1879   _________________________

___________________________________  Vollsjö - Hörby en Gångpostlinje från 1876   __________________________________

Åter till första sidan