S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   S A L L E R U P

P O S T S T Ä M P L A R.

Normalstämpel typ. 14

Känd mellan 1893 - 1957

________________________

Normalstämpel  typ.16

Känd mellan 1875 - 1893

Åter till första sidan