S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   G R E F V I   -  Ö S T R A   G R E V I E  

P O S T S T Ä M P L A R.

Normalstämpel typ. 14

Känd mellan 1898 - 1930.

________________________

Normalstämpel  typ.58t.

Känd mellan 1930 - 1963

_________________________

Normalstämpel  typ. 59b.

Känd mellan 1863 - 1973.

Finns även en Lantbrevbäringsstämpel i kvadrat.

Känd mellan 1965 - 1969

Samt en cirkel formad Lbb 1  nst 60   (1969 - 1973)

Åter till första sidan