Ö S T R A   E S P I N G E   T I D T A B E L L E R

En tidtabell på  en gångpostlinje från 1875.

Östra  Espinge hade postutväxling med Hörby.

En lantbrevbärings linje från 1879

Åter till första sidan.